Skip to main content

Dysgwyr

Mathau o hyfforddiant

IN ENGLISH

Rhaglen Nyrsys Deintyddol Masnachol

Mae Diploma Lefel 3 City & Guilds (lefel astudio cyfwerth â 2 Lefel A) yn cynnwys dwy elfen - gwybodaeth a chymhwysedd.

Mae hyd eich astudiaethau ar gyfer y fframwaith hwn fel arfer wedi'i gwblhau yn y rhan fwyaf o achosion mewn 18-24 mis a byddwch yn astudio ochr yn ochr â'ch swydd mewn practis deintyddol.

Rhaid i chi fod yn gyflogedig ac yn gweithio ar ochr y gadair am o leiaf 16 awr yr wythnos.

Nid yw’r llwybr hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a rhaid i fyfyrwyr neu gyflogwyr dalu am eu hyfforddiant eu hunain. Cost gyfredol yr astudiaeth hon yw £2999. Rydym bob amser yn hapus iawn i sefydlu cynllun talu fforddiadwy i chi ar Ddebyd Uniongyrchol i ganiatáu i hwn fod yn hygyrch i bawb sy'n dymuno astudio fel hyn.

Ar ôl cwblhau'n llwyddiannus rhaid i chi gofrestru gyda'r Rheoleiddiwr Deintyddol yn y DU - a elwir yn Gyngor Deintyddol Cyffredinol.

Beth yw prentisiaeth?

Mae prentisiaeth yn cynnwys grŵp o gymwysterau – gyda’i gilydd gelwir hyn yn “fframwaith”.

Mae Fframweithiau Nyrsio Deintyddol yn Lefel 3 (felly lefel astudio gyfatebol i 2 Lefel A) ac yn cynnwys sgiliau - Saesneg, Mathemateg, a'r prif ddyfarniad Lefel 3 Nyrsio Deintyddol - mae hyn yn cynnwys dwy elfen - gwybodaeth a chymhwysedd.

Hyd eich astudiaethau ar gyfer y fframwaith hwn yw 22-24 mis a byddwch yn astudio ochr yn ochr â'ch swydd mewn practis deintyddol.

Rhaid i chi fod yn gyflogedig ac yn gweithio ar ochr y gadair am o leiaf 16 awr yr wythnos.

Ar ôl cwblhau'n llwyddiannus rhaid i chi gofrestru gyda'r Rheoleiddiwr Deintyddol yn y DU - a elwir yn Gyngor Deintyddol Cyffredinol.

Yma yn Tooth Fairies mae gennym ni ddyraniad bach iawn o gyllid prentisiaeth bob blwyddyn – ffoniwch ni am ragor o fanylion ac i ddeall meini prawf cymhwysedd ein canolfan.

99 %
Mae dysgwyr cyfradd llwyddiant yn hyfforddi'n llwyddiannus gan ddilyn y llwybr hwn

Ydy Nyrsio Deintyddol yn iawn i mi?

Y cwrs Nyrs Ddeintyddol Lefel 3 yw dechrau eich gyrfa fel nyrs ddeintyddol, eich trwydded i ymarfer.

Bydd yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i chi ddatblygu ymhellach ac yn rhoi’r sgil i chi allu gweithio’n ddiogel fel rhan o’r tîm deintyddol sy’n gofalu am gleifion.

Byddwch yn dod i ddeall eich rôl broffesiynol yn glir, a sut y gallech chi symud ymlaen ymhellach os dymunwch.

Sut ydw i'n dechrau?

Bydd angen i chi ddod o hyd i ddeintyddfa sy'n hapus i'ch cyflogi fel Nyrs Ddeintyddol dan Hyfforddiant. Pan fyddwch wedi setlo i gyflogaeth dan gontract, byddwn yn gweithio gyda chi i'ch helpu i ddechrau eich astudiaeth.

Er nad ydym yn cynnig atebion recriwtio ar gyfer myfyrwyr, yn aml iawn rydym yn cael ein cysylltu â phractisau sy'n gobeithio cyflogi Nyrs Ddeintyddol dan Hyfforddiant. Byddwn yn rhannu eu swyddi gwag Nyrsys Deintyddol dan Hyfforddiant ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol felly cadwch eich llygad ar ein tudalennau Facebook ac Instagram a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn!

Gallwch hefyd gysylltu â ni dros y ffôn neu drwy’r tab cyswllt – Ymholiadau Dysgwyr (learners@toothfairieslimited.co.uk)

Unwaith y byddwch wedi cymhwyso bydd angen i chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am eich Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) fel y pennir gan y Rheoleiddiwr Deintyddol.

Mae DPP yn ymwneud â diweddaru eich gwybodaeth a'ch sgiliau fel gweithiwr deintyddol proffesiynol. Yn Tylwyth Teg y Dannedd rydym yn darparu llawer o gyrsiau DPP a all eich helpu i gadw'ch DPP yn gyfredol, ac i'ch helpu i ddatblygu cwmpas sgiliau ymarfer hefyd.

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau yn y ganolfan neu yn ymarferol ar gyfer timau cyfan.

Naill ai archebwch heddiw neu cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r tab cyswllt – Ymholiadau Dysgwyr (learners@toothfairieslimited.co.uk)

Cytundeb talu ar gyfer Hyfforddiant Nyrs Ddeintyddol ›
Cais Cwrs Nyrs Deintyddol ›